KONTAKT KONSUMENT

Ändrade viktintervall slaktsvin

Från och med v 43 2017 kommer översta viktgräns för bäst betalda vikt ändras från 98,9 kg till 94,9 kg slaktvikt.

 

Krav - EU Ekologisk Gris

Vi söker leverantörer av Krav, Eko grisar. I första hand någon producent som har eller skall bygga upp en suggbesättning. Kontakta oss så diskuterar vi förutsättningarna att starta upp produktionen.

Peter

0709-512 411 eller 0521-57 50 50